SEOSHOP

Seoshop - Seo Optimalizácia
 • Nebuďte neviditeľní

  Chcete konečne začať využívať internet a sociálne médiá vo svoj prospech? Hoďte svoje web prezentácie na nás!

  clickmedia, s. r. o. Vám poskytne inovatívne riešenia v oblasti internetového marketingu, virtuálnych serverov, hostingu a správy Vaších domén.

  My Vám navrhneme webové prezentácie nové, optimalizujeme stávajúce, navrhneme a vytvoríme reklamné bannery a rozpošleme direct maily. Postavíme kampaň na báze PPC (Pey Par Click) reklamy, vyberieme pre Vás ideálnu kombináciu webových portálov a sociálnych médií so zacielením na danú cieľovú skupinu. V priebehu celej kampane sme s Vami neustále v kontakte, takže presne viete, kde a za akých okolností Vaša kampaň práve prebieha.

  Chcete získavať nových zákazníkov a rásť spoločne s nami? Zaberá Vám to veľa času?

  Zahoďte svoje poznámky, šetrite čas. My Vás pretiahneme na sociálne siete a registrujeme vo vyhľadávačoch, zameráme sa na Vašu cieľovú skupinu, redesignujeme Vaše stávajúce web prezentácie a prilákame množstvo fanúšikov. Spojte sa s nami.

  Ozvite sa nám, pozveme Vás na spoločnú kávu pri ktorej analyzujeme Vaše potreby a navrhneme optimálne riešenia.

 • V čom sme dobrí

 • Čo je nové

  QR kódy na vysvedčeniach - zdroj: www.dsl.sk

  Na tohtoročných koncoročných a záverečných slovenských vysvedčeniach pre základné a stredné školy sa objavila zaujímavá novinka, plošné QR kódy. Plošné QR kódy umožňujú kódovať pomerne veľké množstvo informácií, pričom ich vytlačenú podobu je možné veľmi jednoducho prečítať do elektronických zariadení a získať tak digitálnu verziu kódovaných dát. Ich popularita odštartovala najmä v Japonsku, v súčasnosti sa bežne používajú ale už aj na Slovensku. Ďalšou zaujímavou aplikáciou QR kódov, ktorú používa napríklad jedna zo slovenských bánk a testovala ju aj spoločnosť Google, je použitie pri dvojfaktorovej autentifikácii pomocou počítača a smartphonu.

  Ministerstvo QR kódy zaviedlo so školským rokom 2011/12. Keďže polročné vysvedčenia sa ale v januári už bežne nevydávali, prvýkrát boli bežne použité na májových maturitných vysvedčeniach a piatkových koncoročných vysvedčeniach. Na QR kódy je na slovenských vysvedčeniach vyhradené miesto v dolnej časti zadnej strany, školy nemusia QR kódy tlačiť povinne. Ak ich už tlačia, musia kódovať dáta v predpísanom formáte. Kód musí mať veľkosť minimálne 3 x 3 cm a musí mať minimálne úroveň korekcie chýb L, pri ktorej samoopravné kódy dokážu opraviť do 7% chýb.

  V kóde sú podľa usmernenia Ministerstva školstva zakódované všetky relevantné informácie z vysvedčenia, od mena a rodného čísla žiaka, cez známky a hodnotenia zo všetkých predmetov uvedených na vysvedčení až po počet vynechaných hodín, dátum a čas tlačenia a ID dokumentu. Kód musí byť minimálne verzie 6, pri ktorej sa dáta kódujú pomocou poľa až 41 x 41 čierno-bielych štvorčekov. Skutočný kód z niektorého vysvedčenia obsahuje množstvo osobných údajov, na ilustračnom obrázku je preto možné vidieť len ilustračný QR kód kódujúci dáta v predpísanom formáte pre vysvedčenie so známkami zo siedmich predmetov. Nie je známe aká časť škôl QR kód použila, jeho podpora je zabudovaná ale aj v súčasnosti školami najpoužívanejšom softvéri pre tlač vysvedčení. QR kód môže potenciálne slúžiť na nezávislé overenie informácií vytlačených na vysvedčení. Keďže je ale jeho formát verejný a nie je kryptograficky podpísaný, technicky sa dá sfalšovať rovnako ako vytlačené známky v doterajšej podobe. Reálne významnejším využitím bude zrejme možnosť informácie z vysvedčenia jednoducho elektronicky prečítať pre ďalšie spracovanie namiesto ich prepisovania. K samotnému prečítaniu QR kódu je možné použiť ľubovoľnú čítačku napríklad pre smartphony, keďže kód je štandardným QR kódom. Hoci použitie QR kódu na vysvedčení je technologicky inovatívne, je pomerne netypické vzhľadom na úradnú povahu tohto tlačiva. Motiváciu Ministerstva školstva na zavedenie QR kódu zisťujeme.

 • Buďte číslo 1 na webe alias SEO služby

  (SEO - z anglického Search Engine Optimalization) je súbor praktík, vďaka ktorým sa Vaše webové stránky usporiadajú a prispôsobia štandardom. Predovšetkým sa jedná o analýzu kľúčových slov, úpravu OnPage faktorov a textov (copywriting), vytváranie spätných odkazov (linkbuilding), čisté kódovanie webových stránok a dodrźiavanie štandardov www. Jedná sa o dlhodobý proces, nakoľko je potrebná stála úprava a nepretržité sledovanie priebehu optimalizácie.

  Ako na to?

 • Platba Za Klik alias Pay Per Click

   

  SEOSHOP - Pay Per Click

  PPC kampane sú formou marketingu na internete, ktorá spočíva v platbe inzerenta za klik. Ide o reklamu, ktorá sa zobrazuje napr. pri výsledkoch vyhľadávania v Google, na stránkach v systéme Etarget, ale i mnohých ďalších webstránkach. Jedná sa o obchodný model, pri ktorom máte 100% kontrolu nad svojimi nákladmi na reklamnú kampaň na internete.

  Vyberieme kľúčové slová, ktoré sú dôležité pre Vaše podnikanie, napíšeme reklamné texty. Vy už len vyberiete maximálnu cenu a denný rozpočet, ktorý ste ochodný platiť za užívateľa, ktorý klikne na Vaše odkazy.

   

 • Sociálne siete

   

  SEOSHOP - Sociálne siete

  Sociálne média, či už Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin a mnohé ďalšie sú neoddeliteľnou súčasťou komunikácie firiem a spoločností na internete. Predstavujú okamžitú interakciu a obrovský priestor pre budovanie vzťahov so zákazníkmi. V porovnaní s priamou reklamou ide o obojsmernú komunikáciu, ktorú je možné využiť na informovanie, ako aj zaujatie či získanie si nových zákazníkov a priaznivcov.

  Kým v minulosti platilo, pokiaľ firma, produkt, či samotný web nie je na internete, teraz to isté platí o Facebooku.


  SEOSHOP - Sociálne siete

   

 • Nákup medií

  Potrebujete osloviť konkrétnu cieľovú skupinu užívateľov? Budujete značku, alebo máte produkt (službu) o ktorej chcete dať vedieť konkrétnej skupine Vašich zákazníkov? Vyberieme pre Vás ideálnu kombináciu webov, navrhneme a vytvoríme reklamné bannery a rozpošleme direct maily. V priebehu celej kampane sme s Vami neustále v kontakte, takže presne viete, kde a za akých okolností Vaša kampaň práve prebieha.

 • Webdesign

   

  SEOSHOP - Webdesign

  Ak ešte nemáte web, spravíme Vám taký, aký sa hodí k Vášmu biznisu.

  Dnešnému postkonzumnému spotrebiteľovi, ktorý všetko má, veľa videl, má široký výber takmer každého produktu alebo služby už nestačí mať len web. Treba mať web plus „niečo“. Práve to „niečo“ sa Vám pokúsime vymyslieť.

  Sledujeme najnovšie trendy vo webovej tvorbe. Pracuje s odborníkmi na najnovšie technológie, ktorí sa každý deň učia.
  Takto sme schopní navrhnúť dizajn, naprogramovať, optimalizovať, servisovať, neustálne inovavovať, updatovať Váš web prípadne Vás naučiť, ako si ho udržiavať samostatne.

  Zabezpečenie domén a webhostingu je samozrejmosťou.

   

 • Analýza klúčových slov

  Je dôležitá predovšetkým na stanovenie marketingovej stratégie, na základe ktorej možno zostaviť správnu koncepciu optimalizácie zdrojového kódu ako aj optimalizáciu samotného obsahu webu.

  Cieľ analýzy:

  • Stanovenie kľúčových slov vhodných pre SEO (optimalizácia pre vyhľadávače)
  • Zistenie všetkých údajov o kľúčových slovách (vyhľadávanosť, konkurencia, odhadovaná cena a pozícia za preklik)
  • Stanovenie marketingovej stratégie v PPC kampani
  • SEO analýza odhalí, na ktoré kľúčové slová sa zamerať pri optimalizácií a naopak, do ktorých kľúčových slov sa vzhľadom k nerelevancii investovať nevyplatí.
 • SEO onPage Dokument

  OnPage optimalizácia stránok má za úlohu:

  • Získať čo najviac efektívnych kľúčových slov,
  • Pripraviť web pre naslednú OffPage optimalizáciu


  OnPage SEO analýza obsahuje:

  • Analýzu kľúčových slov a ich konkurenčnosti,
  • Určenie problémov kódovania web stránok,
  • Odporúčania úprav štruktúry web stránok,
  • Odporúčania pre nový obsah,
  • Presné znenie title-ov, nadpisov, URL, navigácie, alt atribútov obrázkov a výrazov, ktoré majú byť pouzité v texte stránok,
  • Riešenie problémov s duplicitami, indexáciou a ďalšími podľa potreby.
 • SEO Copywriting

  Je jednou z najdôležitejších súčastí Vašich stránok z pohľadu SEO, ale aj z pohľadu návštevníkov stránok, ktorých musíte zaujať obsahom - teda tým, akým spôsobom prezentujete svoje služby a výrobky.
  Zahŕňa kompletnú textovú časť Vašich stránok. Je dôležité zvoliť kľúčové slová, ktoré budú optimálne ako pre vyhľadávače - SEO, tak pre zákazníkov.

  Kvalitné texty spoločne s grafikou získajú pozornosť zákazníkov. Zákazníci sa budú radi vracať na stránky, kde našli potrebné informácie.

 • SEO audit

  SEO audit zistí aké pravidlá SEO porušuje Vaša stránka a navrhne spôsob nápravy. Stránky optimalizované pre vyhľadávače majú vyššiu návštevnosť ako stránky, ktoré tento aspekt neriešia. Výstupom SEO auditu je report s podrobným popisom SEO chýb a návrhom riešení.
  Máte jedinečnú moznosť vzhliadnuť report akým vidí robot vyhľadávača Vašu webovú prezentáciu

  Máte jedinečnú moznosť vzhliadnuť akú pracú odviedol dodávateľ Vašej webovej prezentácie
  Výsledný report obsahuje popis SEO chýb a návrh vhodných opatrení na ich odstránenie

 • SEO reporting

  Všetky naše služby Vám následne spracujeme vo forme reportu, t.j. na základe Vami poskytnutými vstupmi, našimi navrhnutými optimálnymi riešeniami Vám následne spracujeme výstup vo forme prehľadných grafov, tabuliek a textov upozorňujúcich na chyby, ktoré sa na Vašej webovej prezentácií nachádzajú.

 • V tejto sekcii Vám ponúkame výňatok z našich referencií.

  Súkromný sektor: 

   Ozeta_Neo_Trencin        Max_Sport             Godarsky_Janotka

  Ozeta Neo Trenčín                              Max Sport                                                           Godarský Janotka 

  (Slovenský výrobca oblekov)               (Výrobca proteinových tyčiniek)                           (Výrobca interiérových doplnkov)

   

   

  Verejný sektor - obce a mestá SR: 

    Kuty     Sekule   Obec Čereňany      

    Obec Kúty              Obec Sekule         Obec Čereňany       Obec Hajnáčka     Obec Tekovské Lužany    

   

        

  Obec Trávnica       Obec Mičakovce    Obec Čierne Pole 

   

   

  Verejný sektor - obce a mestá ČR: 

   Mesto Ždánice

   

 • Kde nás nájdete

  clickmedia, s.r.o.
  Karloveská 32, Bratislava, 842 02

  E-mail: info@seoshop.sk
  Web: www.seoshop.sk

  Napíšte nám


  Správa bola odoslaná!
  Čoskoro Vám odpovieme.